Vad är snittlönen i Sverige?

Vad är egentligen snittlönen i Sverige och var placerar sig din lön på löneskalan? Skillnaderna när det kommer till snittlönerna är stora beroende på vilken bransch du undersöker. Vi ska kika närmare på medellönerna överlag, i hela Sverige.

Först och främst! Vad innebär uttrycket snittlön eller medellön som det också kallas? 

Medellön och medianlön

Medellön är ett mått du använder dig av för att mäta den genomsnittliga lönen inom olika grupper, det kan vara olika yrkesgrupper, baserat på en geografisk position eller baserat på annan demografi.

För att räkna ut snittlönen adderar du alla löner inom den valda gruppen och sedan dividerar summan med antalet personer som ingår i gruppen. Uträkningen baseras på månadslöner före skatt samt deltidslöner som man uppräknar till heltid.

Medellön kan oftast blandas ihop med medianlön som är ett annat verktyg för att jämföra löner. Medianlön är då du tar den mittersta lönen utifrån alla du jämför i stigande ordning, från lägsta till högsta.

Lönegeografi

Något som faller sig ganska självklart är att medellönerna ökar runt storstäderna. De specifika branscherna som är populära i storstäderna bidrar till att lönerna trappas upp.

Kollar du t.ex på ett IT-jobb i Stockholm, och sen en liknande tjänst i Norrtälje som bara ligger några mil bort, så kommer du se att skillnaden kan vara upp mot 7000 – 10000 i månaden. 

Detta kommer såklart med en liten hake. Bostadspriserna är högre i Stockholm än någon annanstans i Sverige och detta beror delvis på att dom som bor där faktiskt har mer pengar. Sen är det såklart mycket annat som också spelar roll men om du kikar runt om i städer i Sverige som kommer du se att ekonomin där även följer detta mönster.

Lön eller inkomst

Lön och inkomst är väl samma sak? Nej, det är det faktiskt inte. När du utför ett arbete för din arbetsgivare under en bestämd tid så som per månad, timme, vecka och så vidare så får du en ersättning i form av pengar.

Detta är din lön.

Din inkomst skiljer sig från din lön då den består av din lön, räntor på sparkonton samt utdelning från aktier (ifall du har några), olika former av stöd så som barnbidrag, bostadsbidrag samt försäkringskassan.

Din lön är alltså en bestämd summa som du får från ditt arbete medan din inkomst är den totala mängden pengar du får in i månaden från alla olika inkomstkällor som du har. För många är dock lön den enda inkomst som de har.

Mynt som är staplade som en spegel.

Spelar kön någon roll?

Jo men det gör det. Det finns många argument för och emot detta, eftersom det är ett väldigt politiskt och etiskt laddat ämne. Men faktum är att kollar man på snitt över landet så är kvinnors lön 11 procent lägre än männens.

Den största orsaken är att de branscher som domineras av kvinnor ofta ger sämre betalt än de som domineras av män. IT-jobb betalar ganska mycket bättre än jobb inom vård t.ex. 

När man tar hänsyn till skillnader som yrke, ålder, utbildning, arbetstimmar och jobbsektor genom en statistisk standardvägning är skillnaden i lönerna fortfarande 5 procent till männens fördel. Om man delar upp arbetsmarknaden och utför en standardvägning för varje enskild yrkesgrupp ser man att skillnaderna mellan könen är minst bland de som är kommunalanställda.

En uppdelning sker vanligtvis genom att man först skiljer på privat och offentlig sektor. Den offentliga sektorn delas in i grupperna statliga arbetsgivare, kommunala arbetsgivare och landstingsarbetsgivare.

Den privata sektorn delas in i tjänstemän och arbetare. 

Män som arbetar inom landstinget samt som tjänstemän inom den privata sektorn tjänar den högsta snittlönen: +40 000 kronor. 

Inom den privata sektorn har kvinnor den lägsta medellönen: 26 600 kronor.

Har ålder inverkan?

När vi kollar på huruvida ålder påverkar lönen så ser vi att åldern 18 – 24 har lägst snittlön på runt 23 650 kronor. Detta kan bero på att de är nya på arbetsmarknaden, fortfarande studerar och inte riktigt har satt fingret på vilken bransch de vill satsa på. Högst snittlön har åldersgruppen 45 – 54 där lönen ligger på ca 35 250 kronor.

Hur viktigt är det egentligen med utbildning?

Utbildning är kanske inte en jätteviktig faktor när det kommer till att landa ett jobb, men när det handlar om lön har det en avgörande faktor. Generellt sett så är det så att ju högre utbildning du har desto högre lön. De som endast gått en grundskoleutbildning som är under nio år tjänar dryga hälften av vad de som har den högsta utbildningsnivån, en forskarutbildning. 

En intressant detalj i statistiken man finner är att snittlönen för de som skippat eller hoppat av en gymnasieutbildning oftast är högre, detta troligtvis då de har fått in foten på arbetsmarknaden tidigare och haft längre tid på sig att jobba upp sin lön samt befattning inom sitt yrkesområde.

Högre snittlön beroende på erfarenhet?

Erfarenhet har en indirekt inverkan på din snittlön då den med mer erfarenhet har betydligt större chans att landa ett jobb med en stabil ingångslön att sedan bygga vidare på. 

Om du har erfarenhet inom en speciell bransch ökar också chanserna att du stiger i befattningsgrad snabbt och kan kräva en högre lön eller förhandla dig eller förhandla dig till en bättre lön redan på din arbetsintervju.

Medellön baserat på yrke

Lönerna skiljer sig märkvärt när man jämför de olika yrkesgrupperna men även inom samma yrkesgrupp kan vi se stora klyftor. Snittlönen för chefer inom bank, finans och försäkring på nivå 1 är bland den högsta på runt 132 100 i snitt. Detta skiljer sig med ca 59 300 kronor från chefer inom bank, finans och försäkring på nivå 2 vars löner ligger på runt 72 800.

Kom ihåg att detta är inom samma yrkesbeteckning men på olika nivå! Nivån bestäms i yrkesregistret beroende på vilken funktion chefstiteln fyller såsom personansvar, om du är VD eller ekonomichef eller direkt underställd VD. Nivå 2 är oftast en verksamhetsnära chef som är underställd både VD och mellanchef.

Yrken med högst medellön (kr i månaden)

 • Chefer inom bank, finans och försäkring nivå 1: 132 100
 • Mäklare inom finans: 109 600
 • General-, landstings- och kommundirektörer: 88 400
 • Verkställande direktörer: 78 000
 • Specialistläkare: 77 100
 • Ekonomi- och finanschefer: 75 200
 • Forsknings- och utvecklingschefer: 74 800
 • Informations-, kommunikations- och PR chefer: 72 800
 • Chefer inom bank, finans och försäkring nivå 1: 72 800
 • Flygledare: 70 700

Yrken med lägst medellön (kr i månaden)

 • Hemservice personal: 20 200
 • Café- och konditoribiträden: 21 500
 • Trädgårdsodlare: 23 200
 • Restaurang- och köksbiträden: 23 200
 • Croupierer och oddssättare: 23 500
 • Marknadsundersökare och intervjuare: 23 600
 • Barnskötare: 23 600
 • Uppfödare och djurskötare: 23 600
 • Guider och reseledare: 23 700

Vart hamnar du på lönetabellen?

Hamnar du under snittlönen i Sverige och känner att du vill ha mer? Se över de faktorer som du faktiskt kan påverka. Du kan börja plugga, försöka ta dig in i en bransch med högre snittlön eller använda din erfarenhet för att få bättre lön hos ny arbetsgivare.

Glöm dock inte att bara för att du tjänar bra med pengar på ett jobb så betyder det inte att du kommer trivas där. Att ha ett jobb där man trivs och som man tycker är kul är den viktigaste faktorn av alla, men visst är det så att man inte mår sämre av lite mer pengar?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.