Vad är en personlig konkurs?

När man talar om konkurs tänker de flesta på konkurs hos ett företag, men du behöver inte ha ett företag för att gå i konkurs! Ja, vi talar idag om konkurser hos privatpersoner, alltså en personlig konkurs.  

Vad är en personlig konkurs? Och hur tar du dig därifrån om det är där du hamnat? Det och mer går vi igenom här, inklusive tips på hur du kan undvika en personlig konkurs.  

Korta svaret  

Du kan sättas i personlig konkurs om du inte har möjlighet att betala dina skulder under en längre tid. Om du sätts i personlig konkurs tas det du äger om hand av svenska myndigheter och dina egendomar används sedan för att betala av dina skulder. Du har rätt att behålla vissa av dina egendomar så du kan försörja dig själv och din familj.  

Vad är en personlig konkurs? 

Om man under en längre period haft skulder som man inte kan betala, kan du sättas i personlig konkurs.  

Du kan tekniskt sett ansöka om personlig konkurs själv, men oftast är det en av dina fordringsägare, alltså den du är skyldig pengar som ansöker om att du sätts i personlig konkurs.  

Viktiga begrepp gällande personlig konkurs 

Det finns en del juridiska begrepp som det är bra att ha koll på när det gäller personlig konkurs. Du som har skulderna kallas för gäldenär. Din fordringsägare, alltså den du är skyldig pengar, kallas för borgenär, eller borgenärer om det är fler än en. 

Oavsett om det är du eller en av dina borgenärer som ansöker om din konkurs så görs detta hos tingsrätten i din hemkommun. Det är tingsrätten som enligt ansökan bestämmer om du ska försättas i personlig konkurs eller inte.  

Om skulden är en skatteskuld som dessutom är på ett stort belopp så kan också staten ansöka om att försätta dig i personlig konkurs. Så är det Skatteverket som bevakar ärendet och ser efter om du betalar in din skatt eller inte.  

Vad händer när man går i personlig konkurs? 

När tingsrätten har beslutat att du ska sättas i personlig konkurs så utses en person att vara din konkursförvaltare.  

Konkursförvaltaren är personen som tar hand om det du äger och säljer din egendom för att få pengar som används till att betala tillbaka pengarna som du är skyldig dina borgenärer. Under din konkurs har du alltså inte längre rätten att själv ta hand om och hantera dina tillgångar.  

Om du är missnöjd med din konkursförvaltare är det möjligt att vända dig till Kronofogden.  

När du är satt i personlig konkurs upprättas en bouppteckning över både dina tillgångar och dina skulder. I detta sammanhang kallas din egendom för konkursboet.  

I bouppteckningen går man igenom alla dina utgifter och tillgångar. Det som anses vara nödvändigt för att försörja dig och din familj är det som du får behålla.  

Ett schablonbelopp används, vilket är ett förutbestämt belopp som används istället för att räkna ut exakta belopp för varje enskilt objekt. Schablonbeloppet får fram vad ditt existensminimum är, alltså vad de minsta möjliga tillgångarna är för att du ska kunna täcka nödvändiga utgifter.  

Hur tar man sig ur en personlig konkurs? 

Beroende på hur komplicerat ärendet är kan en personlig konkurs ta från sex månader till ett par år.  

Det viktiga är att du försöker att arbeta med din konkursförvaltare och försöker vara så hjälpsam som möjligt.  

Till exempel finns det en del skyldigheter som du har om du går i personlig konkurs. För att du ska kunna ta dig ut ur din situation så fort som möjligt är det alltså bäst att du är så exemplarisk som möjligt när det gäller dessa skyldigheter.  

Ett par exempel på saker du bör göra är: 

  • Du måste hjälpa konkursförvaltaren att ha alla nödvändiga uppgifter 
  • Du måste vara behjälplig med all din bokföring 
  • Du får inte dra på dig fler skulder 
  • Du måste informera om flytt eller andra ändringar i dina kontaktuppgifter 
  • Du får inte ingå nya ekonomiska avtal eller driva företag 

Efter det som kan säljas blivit sålt ligger fortfarande dina resterande skulder kvar. Ha koll på dessa och läs på om ämnet. Ofta finns det nämligen möjligheter för den som sätts i personlig konkurs att förhandla ner sina skulder. 

Personlig konkurs vs skuldsanering 

När ett aktiebolag eller en ekonomisk förening går i konkurs blir de upplösta, och det går inte längre att kräva in skulder från dem. Detta gäller alltså inte för en personlig konkurs.  

Om du har gått i personlig konkurs är du fortfarande skyldig att betala tillbaka dina skulder. Att ansöka om att gå i personlig konkurs är alltså inte ett sätt att bli av med sina skulder.  

Om dina skulder är stora och möjligheten att ta sig ur dessa skulder känns överväldigande, finns det ett alternativ, nämligen skuldsanering

Liknande personliga konkursen, innebär skuldsanering också att du lever på existensminimum och att allt utöver ditt existensminimum används till att betala tillbaka dina skulder. Men med skuldsanering är detta något du gör i 5 år. Efter de 5 åren kan dina borgenärer inte längre kräva att du betalar tillbaka skulder.  

3 sätt att undvika en personlig konkurs 

Det är tydligt att en personlig konkurs kan kräva mycket av en. Att försättas i konkurs är helt klart inte något att ta lätt på. Om du är orolig för möjligheten att sättas i personlig konkurs är det därför vist att kika på ett par av våra tips för att undvika en konkurs!

1. Budget- och skuldrådgivare hos kommunen 

Om du är orolig över din ekonomiska situation är det både gratis och sekretessbelagt för dig att få rådgivning hos kommunen.  

Din kommuns budget och skuldrådgivare kan hjälpa dig se över din ekonomi och lägga upp planer för hur du kan förbättra din ekonomi, till exempel genom att hjälpa dig lägga upp betalningsplaner eller ansöka om skuldsanering.

2. Preskription av skulder 

Om du har gamla obetalda skulder kan det vara smart att först titta på om de faller under preskription, alltså om de skulle kunna bli avskrivna.  

Många fordran brukar avskrivas efter 10 år. Det finns dock också ett par fordringar, exempelvis konsumentfordringar, som avskrivs redan efter 3 år. Om preskriptionstiden på skulden redan gått ut kan din borgenär inte längre kräva tillbaks pengarna.  

Dock bör du veta att denna preskriptionstid börjar om ifall gäldenären skickar en påminnelse eller väcker talan vid en domstol. Detta sker också ifall du betalar av en del av skulden eftersom det ses som att du erkänner skulden.

3. Samlingslån 

Om det är många men mindre lån som du har kan du fundera på att skaffa ett samlingslån. På så sätt kan du minska dina kostnader när det gäller räntor och avgifter.  

Med samlingslån kan det dessutom vara enklare att få en överblick över sin ekonomi. Glöm dock inte att banker gör en kreditprövning när de beslutar om ditt samlingslån.  

Sammanfattning 

Om tingsrätten bestämmer att du ska sättas i personlig konkurs så har du inte längre själv kontrollen över dina egna tillgångar. En konkursförvaltare tar hand om och säljer dina egendomar och betalar på så sätt tillbaka pengar till den du är skyldig pengar till.  

Om du är orolig över din ekonomi, försök nu istället att lösa dina problem med t.ex. rådgivning, samlingslån och preskription. Om du redan är satt i konkurs, arbeta med din konkursförvaltare och följ reglerna för dina skyldigheter.  

Vad är dina tips eller frågor när det gäller personlig konkurs? Lämna en kommentar här nedan! 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.