Vad är en pensionsförsäkring och varför ska man inte spara sina pengar där?

Pensionen består av tre delar – allmän pension, tjänstepension och privat pension. Pensionsförsäkringen är en del av det privata pensionssparandet. Pensionsförsäkring är ett privat sparande där pengarna som man sätter in på kontot blir låsta tills det att man fyller 55 år.

Sätt inte in pengar i en pensionsförsäkring!

Förr fick pengar som man sparade i en pensionsförsäkring skatteavdrag, men en ny lag som innebär att pengar som sparas i pensionsförsäkring ska beskattas trädde i kraft i början av 2016. Det är därför inte längre lönsamt att spara pengar i en pensionsförsäkring, eftersom pengarna då dubbelbeskattas. Först beskattas dom när man får ut dom i lön och sen när man sedan vill ta ut pengarna så inkomstbeskattas dem.

Pensionsförsäkring är därför inte längre rekommenderat och inte fördelaktigt för de som får tjänsteförsäkring.

Många försäkringsbolag erbjuder inte längre möjligheten att spara i en pensionsförsäkring som resultat av den nya lagen. Om man däremot sedan tidigare har lagt inbetalningar på autogiro är det hög tid att avbryta dem.

Undantaget för den nya lagen är för de som inte får tjänstepension av sin arbetsgivare eller egenföretagare, t.ex. enskilda näringsidkare. Dessa kan fortfarande göra avdrag för eget pensionssparande i sin deklaration.

Varför hade man pensionsförsäkringar?

När sparande i pensionsförsäkringar var skattefritt fanns det många fördelar med den typen av sparande. Pensionsförsäkringar innebar att man försäkrade “risken” att ha en lång pension. I vanligt pensionssparande – utan försäkring – så får man ut precis lika mycket som man satt in, om vi bortser från avgifter som kan komma upp. Även om man till exempel kan få utbetalningarna uppdelade så att man får ut pengar varje månad eller kvartal, så kan man i slutändan bara ta ut så mycket pengar som man sparat.

Som illustration:

Bengt har sparat 1 000 000 kr i pensionssparande när han går i pension vid 65 års ålder. Han väljer att ta ut 10 000 kr per månad, alltså tar han ut 120 000 kr per år. Om Bengt fortsätter att ta ut 10 000kr i månaden så räcker pengarna lite över 8 år:

1 000 000 / 120 000 ≈ 8 år

(Totalt pensionssparande / pengar uttagna på 1 år = hur länge pengarna räcker)

Bengts pengar räcker alltså i 8 år efter att han har gått i pension, tills att han är 73 år gammal. Detta kan bli ett problem om det är så att Bengts pension är längre än så. Pensionssparandet utan försäkring gav honom ingen säkerhet för vad som skulle hända efter att hans pengar tog slut. Eftersom vi aldrig kan förutse exakt hur länge vi kommer att leva så kan det uppstå problem med att ha en försäkring som inte ger en fallskärm för en potentiellt längre pension än förväntat.

Av just den anledningen så hade man pensionsförsäkringar. Pensionsförsäkringen var ett stöd till den allmänna pensionen och tjänstepensionen och en försäkring om att pengar skulle fortsätta att betalas ut även om ens egna sparade pengar tog slut. Att försäkra sin pension gav säkerhet för det osäkra, så att säga, därför var det mycket vanligt att man gjorde det ända tills den nya lagen trädde kraft.

Vad finns det för alternativ för individuellt pensionssparande idag?

Det är som sagt en bra ide att ha ett privat pensionssparande. Men om de då inte är pensionsförsäkring som gäller, vad borde man istället kolla på? Här är tre av de bästa ställena att lägga sitt pensionssparande:

  • Kapitalförsäkring (KF) – Kapitalförsäkringen innehåller oftast någon typ av försäkring. Aktierna och fonderna du har där ägs av försäkringsbolaget, inte av dig. Ofta ger försäkringarna som ingår i kapitalförsäkringen skydd som täcker “risken” av att leva länge och ha en längre pension än förväntat.
  • Investeringssparkonto (ISK) – Aktier och fonder på ISK ägs av dig personligen. ISK är säkert för själva sparandet, men ger inte försäkringar på samma sätt om kapitalförsäkring.
  • Amortering – Amortering är kanske inte direkt ett sparande men det är ett bra och effektivt sätt att investera pengar i kombination med annat sparande. 

KF eller ISK – Vad är bäst?

Kapitalförsäkring (KF) och Investeringssparkonton (ISK) är väldigt lika på flera sätt. De skiljer sig från vanliga aktie- och fondkonton då de schablonbeskattas istället för att beskattas på vinster och aktieutbetalningar. Skatten på både ISK och KF-konton beräknas från beloppet som finns på kontot vid slutet av året. Skattesatsen för bägge konton är ungefär samma, ungefär 0,45% (Vid skrivande stund). Ytterligare så behöver man inte heller deklarera sina affärer – sina köp och försäljningar – som man måste med vanliga depåkonton.

Att välja vilken typ av konto som man ska spara med beror på vem man är, vad ens situation är och vad målet med sparandet är. Om målet med sparandet är för pension så finns det en del saker att tänka på när man väljer hur man vill spara. Här nämner vi två:

  • Avgifter. Skillnaderna i avgifter har stor påverkan på sparandet i lång sikt. Generellt sätt så är avgifter hos ISK lägre än hos KF. Avgifter såsom försäkringsavgift, fast avgift och återköpsavgift är högre för KF än för ISK. Tittar man bara på procenten så kan det se ut som att det inte är mycket man sparar, men långsiktigt kan det röra sig om flera hundra tusen som sparas genom att spara i ett konto med lägre avgifter. Detta är pengar som man kan röra sig med i pensionen.
  • Försäkring. Medan ISK erbjuder lägre avgifter så kommer KF med skydd och försäkringar som ISK inte har. Några av dessa är återbetalningsskydd (att din förmånstagare eller dödsbo får försäkringskapitalet om du avlider), efterlevandeskydd, premiebefrielseförsäkring och livsvarig utbetalning. Detta betyder att det finns flera skydd för vad som händer med dina sparade pengar och att du kommer att fortsätta få utbetalningar från din kapitalförsäkring tills dagen du dör, som med pensionsförsäkringen.

När det gäller att välja ett av dessa sparkonton för att pensionsspara är det därför viktigt att själv se över det man ser som för- och nackdelar. Är det bättre att spara pengar på avgifter genom ISK, när det då finns en risk att pengarna tar slut under pensionen? Eller väljer jag hellre högre avgifter med säkerheten av att pengar kommer betalas ut livet ut?

Vad har vi lärt oss?

  • Pensionsförsäkring är ett sätt att skydda sin pension, att skydda “risken” av att leva länge.
  • Sedan 2016 beskattas insättningar på pensionsförsäkringar.
  • Pensionsförsäkring är inte rekommenderat för de som har tjänstepension.
  • Investeringssparkonton och kapitalförsäkring är bra alternativ till pensionsförsäkringen.

Nu har du fått lära dig lite mer om pensionsförsäkringar. Kanske är det till och med så att det finns ett alternativ som passar dig bättre? Information är makt, så nu hoppas vi att du är en bit på vägen för ett säkrare val för din framtid.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.