Vad är en IPO?

Vad betyder det när ett företag “går offentligt”? Här förklarar vi kort och gott vad en IPO är, vilka för- och nackdelar som kommer med en IPO, och hur du kan delta i en IPO.  

Vad betyder IPO och vad innebär det? 

IPO står för Initial Public Offering och är en börsnotering. Det kallas alltså IPO eller börsnotering när ett bolag noteras på börsen för första gången.  

I Sverige är de två reglerade marknaderna för aktiehandel; Nasdaq OMX Stockholm (ofta kallat för Nasdaq eller Stockholmsbörsen) och Nordic Growth Market Equity (förkortat NGM).  

När ett bolag väljer att notera aktier på börsen erbjuds ofta allmänheten att köpa aktier i bolaget till en bestämd kurs. Aktierna i bolaget blir alltså tillgängliga för handel på en marknadsplats där aktierna blir noterade.  

Aktiebolaget blir tillgängligt för allmänheten 

Ett aktiebolag kan vara publikt eller privat. När ett aktiebolag noteras på börsen går det från att vara privat till att vara ett publikt bolag eftersom vem som helst får köpa aktier i bolaget.  

Eftersom aktieinnehavet öppnas till en större marknad efter en börsnotering kallas processen ibland också för “gå offentligt” (going public), “floating”, eller “flotation”.   

I samband med börsnoteringen har aktiebolagets befintliga ägare möjlighet att sälja av delar av sitt aktieinnehav eller till och med hela sitt innehav och göra dem tillgängliga för allmänheten.  

En annan möjlighet är att nya pengar tas in till bolaget och att dessa aktier bjuds ut istället för att sälja av befintliga aktier. Detta kallas nyemission av aktier.  

Det är inte alla bolag som kan börsnoteras, utan många krav ställs på företaget i samband med noteringen. Exempelvis så finns det krav på efterfrågan på bolagets aktier och företaget måste genomgå en legal granskning. När börsnoteringen är färdig kan den vanliga handeln av aktier sedan fortsätta.  

Flera personer som sitter och antecknar på ett möte.

Hur deltar du i en IPO? 

Om du vill delta i en IPO kan processen sammanfattas i två enkla steg:  

  1. Hitta företag som genomför IPO just nu, och lägg in en ansökan för den du är intresserad av  
  1. Invänta besked på tilldelning 

Steg 1 – Ansökan  

När du tittar på företag som genomför IPO just nu är det viktigt att läsa igenom de officiella erbjudandehandlingarna noga. Exempelvis kommer villkoren att förklara teckningskursen (priset per aktie) och hur många aktier du minst måste teckna.  

Om teckningskursen är 50 SEK och minsta teckning är 100 aktier, är till exempel det lägsta teckningsbeloppet 5000 SEK.  

Villkoren kommer också att visa när du senast kan svara på erbjudandet samt när du måste ha pengar tillgängligt på ditt konto.  

När du skickat in en ansökan kontrolleras det att du har tillräckligt med pengar på kontot. 

Steg 2 – Besked 

Bolaget beslutar hur stor tilldelningen kommer vara för de som ansökt tillsammans med sina rådgivare.  

Hur många aktier som kommer säljas ut till allmänheten är bestämt i förhand innan börsnoteringen. Det finns därför en möjlighet att en IPO blir övertecknad, vilket betyder att intresset var större än beräknat och du som investerare möjligtvis får färre aktier än du ansökt om. Pengar dras från ditt konto efter att du får tilldelningsbesked. 

För- och nackdelar 

Fördelar med att “gå offentligt” 

Vad finns det för anledning till att bolag väljer att noteras på börsen? Svaret är att det finns en hel del fördelar med att “go public”. Om en börsnotering är framgångsrik kan den ge mycket kapital. Därför kan bolag välja att börsnoteras när de planerar en expansion.   

Det bidrar dessutom till att öka företagets prestige och exponering, vilket kan förbättra bolagets offentliga image och på så sätt öka deras framtida försäljning och avkastning.  

En annan fördel är att risken för verksamheten sprids över ett bredare spektrum av investerare.  

En sista möjlig fördel eller anledning till att börsnoteras är att en av de tidigare aktieägarna vill betala ut och ha pengar för sin investering.  

Nackdelar med IPO 

Trots dessa fördelar kan en börsnotering också betyda kostnader och risker för företaget. Det innebär dessutom att företaget måste vara redo att granskas av allmänheten.  

När ett bolag är noterat på börsen finns det många regler och föreskrifter som de nu måste följa. En aspekt är att de behöver tillhandahålla finansiell information som när det är publikt kan vara till nytta för konkurrenter.  

Att “gå offentligt” med en IPO går dessutom inte alltid som tänkt. Ibland kan priset falla, eller så kan investerare förlora intresset av att köpa och sälja aktierna.  

IPO.se är en hemsida som följer den svenska marknaden för nyintroduktioner med målet att göra marknaden mer lättillgänglig. Deras mål är också att skapa en brygga mellan företag och investerare och öka förståelsen för investering i ett tidigt stadie för allmänheten. Vill du veta mer om att börsnoteras så är det ett bra ställe att börja på! 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.