Samboavtal – Vad är det och hur skriver man ett?

Korta svaret 

Ett samboavtal talar om hur bostad och bohag ska fördelas om du och din sambo separerar eller om en av er skulle avlida. Oftast delas all egendom man skaffat sig gemensamt lika vid separation. Har du några saker som är speciellt värdefulla kan det därför vara bra att skriva samboavtal för att reglera hur samboegendomen ska delas upp. 
 
Ett samboavtal regleras via sambolagen, där bestämmer ni hur er egendom skall fördelas vid separering och ett samboavtal måste inte bevittnas för att vara giltigt. Du kan enkelt skriva ett korrekt juridiskt samboavtal på nätet via till exempel Avtal24

 
Utan ett avtal delas all samboegendom lika vid separering. Det innebär allt ni äger gemensamt och som ni båda använder. I bodelning räknas vardera sambos andel av samboegendomen ut genom att man tar varje persons egendom minus skulder. Sedan läggs den resterande samboegendomen ihop och delas lika. 

Det är inte ett krav att skriva samboavtal men det finns många fördelar med att göra det. Många upplever sambolagen som orättvis. Med ett samboavtal kan man ni gemensamt komma överens om hur ni ska dela upp allt ni äger, om ni skulle separera en dag. Det ger båda parterna en viss säkerhet. 
 
Det är väldigt enkelt att skriva samboavtal och görs enklast på nätet. Avtalet behöver varken bevittnas av någon utomstående eller registreras hos myndigheten. Det enda som krävs för giltighet är att båda parterna skriver under på kontraktet. 

Vad är ett samboavtal? 

Ett samboavtal är en skriftlig bestämmelse som reglerar hur er gemensamma egendom ska delas upp om ni skulle separera. Bostad och ägodelar som ni förskaffat er gemensamt för att använda tillsammans delas enligt sambolagen lika vid separering – om ni inte har skrivit ett samboavtal. 
 
Ett samboavtal kräver inte överses av myndigheter utan det enda som krävs är att båda parterna signerar avtalet. I ett skriftligt samboavtal kan ni avgöra vem som får vad vid separation, exempelvis ena parten får bilen andra parten får huset. 

När ska man skriva samboavtal? 

Ett samboavtal används för att skydda din egendom om en separation skulle bli aktuell. Helst bör ni teckna samboavtal innan ni flyttar ihop, som en försäkring ifall saker inte skulle gå som planerat. 
 
Den egendom som delas lika vid en separering är gemensam bostad och gemensamt bohag. Det betyder allt sådant ni skaffat för att använda tillsammans, oavsett vem som har betalat. En bostad eller ägodelar som den ena parten ägt sedan innan ni blev sambos omfattas alltså inte vid en separering. 
 
Har du dock betalat för en bostad när ni var sambos får din partner ändå rätt till halva bostaden trots att du betalade hela beloppet, just för att du köpte den när ni var sambos. 
 
Man kan alltså säga att sambolagen skyddar den ekonomiskt svagare parten. Därför kan det vara bra att skriva ett samboavtal så ni vet vad som tillhör vem om ni skulle välja att gå skilda vägar en dag.. 
 
I vissa fall, även om din partner har stora lån och inga tillgångar, kan det ändå leda till att du måste dela med dig av din egendom. Detta är ännu ett skäl att skriva samboavtal. 

Två personer som får nyckeln till deras bostad.

Hur skriver man enklast ett samboavtal?

När du skriver samboavtal kan det göras genom två olika tillvägagångssätt, antingen genom att besöka en jurist eller enkelt på nätet.

Skriv samboavtal hos en jurist 

Fördelarna med att skriva samboavtal genom att besöka en jurist är att ni får möjlighet att diskutera med ett proffs närvarande. Det kan kännas skönt att ha samtalet med en utomstående som dessutom är förstående med mycket erfarenhet om sambolagen och kan svara på alla era frågor. 
Nackdelen med att gå till en jurist för att skriva samboavtal är att det kan bli ganska dyrt. Du kan enkelt skriva samma avtal på andra plattformar till en tredjedel av priset. 

Skriv samboavtal via avtal24 

Det absolut enklaste sättet att skriva samboavtal är på nätet. Med avtal24 kan ni skriva ett juridiskt korrekt samboavtal på femton minuter i er egen soffa. Att skriva samboavtal på nätet är inte bara enklare än att anlita jurist utan också billigare och mer privat. 
 
När du skriver samboavtal med avtal24 går det till så att du får svara på ett antal frågor som rör din situation. Utifrån era svar skapar avtal24 sedan ett skräddarsytt avtal som passar er. Ni betalar med kort, swish eller faktura och får sedan ert avtal skickat direkt till er e-post. Det kan knappast bli enklare

Varför kan det vara bra att ha ett samboavtal?

Det kan vara bra att skriva samboavtal för att undgå potentiella framtida tvister exempelvis där ena parten ifrågasätter den andra partens äkthet. Vid dödsfall tillfaller samboegendomen den avlidne sambons släktingar, vilket alltså innebär att sambos inte ärver efter varandra. 
 
Med ett samboavtal ser ni alltså till att fördelningen av bostad och bohag blir rättvis mellan er vid en eventuell separation. Ett samboavtal innebär också att ni själva kan bestämma vem som ska få vad om ni går skilda vägar eller om någon av er avlider. 
 
Som sambo äger var och en av er det ni själva har köpt, men vid en bodelning ingår både bohag och bostad som ni tillsammans har köpt. Det spelar alltså ingen roll vem som har betalat för vad vid en separation, värdet av allt ni äger delas lika. 
 
Det kan vara en bra ide att dela på kostnaderna vid större köp så att fördelningen blir rättvis vid en tvist eller, ännu bättre, att ni skriver ett samboavtal för att gemensamt bestämma vem som får exakt vad samt undvika orättvisa vid en separation. 

Sammanfattning 

Samboavtal är alltså inget krav men kan vara fördelaktigt i ett samboskap då sambolagen som reglerar samboskap kan uppfattas som orättvis. Oavsett vem som har köpt vad delas allt som investerats i under partnerskapet lika vid separering. Ett samboavtal är ett sätt att skydda din egendom samt undvika tvister vid uppbrott. 
 
Enklast skriver ni samboavtal på nätet, det är både enklare och mer flexibelt än att gå till en jurist.  

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.