Långsiktigt VS kortsiktigt sparande

Hur sparar du dina pengar? Har du ett litet sparkonto där du lägger in pengar som sen helt plötsligt försvinner ibland? Eller kastar du in allt i aktier och måste sälja när något akut händer? 

Förhoppningsvis har du en smart kombination av dessa två! 

Men vad skiljer dessa två sätt att spara och hur ska man tänka? Här kikar vi på hur och var du sparar både kort- och långsiktigt. 

Vad är kortsiktigt sparande? 

Kortsiktigt sparande är när du sparar pengar som helst ska hålla sig tillgängliga och kanske behöver användas omgående. Du kanske sparar dessa pengar för något du behöver inom ett par månader eller inom ett par år. Ofta anses sparande för en tid under 5 år som ett relativt kortsiktigt sparande.  

Här är ett par exempel på mer kortsiktiga sparmål: 

  • Besparingar för nödsituationer (buffert) 
  • Semesterresa  
  • Bröllop 

Vad är långsiktigt sparande? 

Långsiktigt sparande är baserat på en större helhetsbild, där du börjar tänka på det du kan behöva om många år eller till och med om ett par årtionden. Det effektivaste sättet du sparar för kortsiktiga- och långsiktiga mål skiljer sig åt. Därför är det viktigt att du urskiljer vilka mål du har och vilket tidsperspektiv de tillhör.  

Här är några exempel på långsiktiga sparmål: 

  • Handpenning till lägenhet 
  • Pensionssparande 
  • Starta ett företag 

Beroende på din situation, finns det också sparmål som för vissa räknas mer som kortsiktiga mål och för andra som långsiktiga, till exempel att köpa en bil eller betala av skulder. Det är därför viktigt att titta på din egen situation och se vilka mål som räknas som kortsiktiga och långsiktiga sparmål enligt din inkomst och dina sparmöjligheter.  

Bråttom eller viktigt? 

Hur ska du prioritera då? Du har troligtvis flera sparmål samtidigt som du behöver balansera, vissa kortsiktiga och andra långsiktiga. Vad ska du spara pengar till först och hur mycket ska du spara för varje mål? Det är tyvärr bara en fråga du kan svara på, men en sak att ha i åtanke är att det du behöver balansera är vad som är bråttom och vad som är viktigt.  

Det är naturligtvis väldigt viktigt att sätta ner pengar på långsiktiga behov som ditt pensionssparande, så om det är en prioritet för dig ska du naturligtvis spara pengar för det. 

En person som sitter och håller på med kvitton.

Detsamma gäller även om du har skulder som kan vara en mental börda, då känns det naturligtvis viktigt för dig att bli skuldfri.  

Samtidigt har du behov som är mycket mer akuta, eller brådskande. Det kan t.ex. vara att du kan behöva gå till sjukhuset eller tandläkaren, eller att något viktigt går sönder som du omedelbart måste reparera.  

Därför är ett exempel på prioritering att först fokusera på att få ihop en ekonomisk buffert för akuta utgifter som de nämnda ovan. Sedan kan du lägga ner en summa på sådant du tycker är viktigt och mer långsiktigt, exempelvis pensionssparande och avbetalningar. 

Till sist kan du se hur mycket du har kvar för dina sparmål som relativt sett är mindre viktiga eller tidspressade. Generellt sett kan dessa sparmål vara de som är mer länkade till vad du vill ha jämfört med vad du behöver, som en semesterresa. 

Hur mycket ska du spara? 

Innan du börjar spara bör du ha koll på var du ligger ekonomiskt, hur mycket du har och hur mycket du spenderar. På så sätt kan du bestämma hur mycket du har råd att spara varje månad.  

50/30/20-budgeten 

En metod är 50/30/20-budgeten, där du spenderar 50% av din inkomst efter skatt på det du behöver, 30% på det du vill ha, och sparar de sista 20%. Detta är dock bara en utgångspunkt som du sedan kan justera efter egna behov.  

Det kan vara värt att sätta dig ner och omprioritera ifall det finns vissa saker du anser att du behöver eller verkligen vill ha som du egentligen kan leva utan. Utmana dig själv och se hur mycket du ka spara genom att inte alltid ge efter när den inre rösten säger att den vill ha något.  

Vad sparar du var? 

Var du ska spara dina pengar beror mycket på just tidsperspektivet, det vill säga om det är mer kortsiktigt eller långsiktigt. Generellt sett kan man säga att man för kortsiktiga sparmål helst ska spara pengarna någonstans med låg risk, medan långsiktigt sparande kan ske någonstans med högre risk och högre avkastning.  

När det gäller kortsiktigt sparande pratar vi om dina mer tidspressade behov, pengar som du kanske vill ha till hands och använda inom den närmaste framtiden. Därför kan det vara bra att ta en låg risk i ditt kortsiktiga sparande, då du inte vill riskera att dina omedelbara behov sätts i fara.  

När det gäller långsiktigt sparande kan du däremot sätta dina pengar där det finns en högre risk. Varför? Jo, som “ersättning” för den högre risken du tar så kan du få en högre avkastning, vilket ger ditt långsiktiga sparande en möjlighet att verkligen växa.  

Här är ett par exempel på var du kan spara på kort- och på lång sikt: 

Mycket kortsiktigt: pengar kan behövas närmaste året 

Behöver du laga bilen eller gå till tandläkaren? När det gäller dina sparmål som är mycket kortsiktiga och där pengarna antagligen kommer att användas inom några månader eller under ett år bör du ta väldigt låg risk.  

Det vanligaste alternativet är ett vanligt sparkonto. Detta är alltså din ekonomiska buffert, och generellt rekommenderas det att bufferten ligger på 2-3 månadslöner så börja spara till den direkt!  

Relativt kortsiktigt: 1-5 år 

Vill du börja spara till den där bilen? Eller ringer bröllopsklockorna… inom ett par år? När det gäller dina sparmål där tidsmålet är ett till ett par år, kan det fortfarande vara vist att satsa på en relativt låg risk.  

Alternativen då är sparkonto eller fonder med lägre risk, till exempel korträntefonder, också kallade penningmarknadsfonder. 

Relativt långsiktigt: 5-10 år 

Behöver du spara till handpenningen på den där lägenheten? Till längre sparmål kan du börja fundera på fonder med högre risk, till exempel aktiefonder eller aktier med längre räntefonder, eller en blandning av dem.  

Då har du chansen till en högre avkastning samtidigt som det ändå inte är den största möjliga risken. Om du satsar på en blandning av fondtyperna sprids dessutom risken, vilket på ett sätt kan ses som en minimerad risk.   

Mycket långsiktigt: över 10 år 

Dags att tänka på pensionen? Det kanske känns långt bort, men det är också just dessa långsiktiga sparandena du kan ta den där höga risken med! Du har nämligen råd att låta de här pengarna gå upp och ner lite i värde, för att du till slut har en möjlighet till högre avkastning. En rekommendation är därför att din portfölj för det verkligt långsiktiga sparandet består av aktiefonder och aktier.  

Slutsats 

Nu har du börjat lära dig hur, vad och var du ska spara! Ju kortare tid du vill spara, desto lägre risk bör du ta, och ju längre tiden är, desto högre risk får du ta. Analysera dina egna sparmål och vad du prioriterar! Titta efter vad som är viktigt och vad som är bråttom. Spara smart baserat på hur långt bort ditt sparmål är, lycka till! 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.