Hur skapar man ett testamente? – Enklaste sättet att skapa ett testamente

Du har säkert hört talas om testamenten och att de används efter att en person avlidit. Men, vad är egentligen ett testamente?  

Vad är ett testamente? 

Ett testamente är juridiskt bindande dokument som en person kan skriva för att reglera denne persons kvarlåtenskap, det den äger, efter personens död.  

Enkelt sagt är det att du som skriver testamentet fördelar dina tillgångar såsom du vill att de ska bli tilldelade innan du dör, så att de blir tilldelade på det viset när du avlider. 

Det är viktigt att ha testamente om man vill att ens tillgångar delas på ett visst sätt efter sin död. Utan testamente tar lagens bestämmelser över hur den avlidnas tillgångar fördelas. 

Hur skapar man ett testamente? 

Det enda egentliga kraven som finns när man skriver testamente är att man är myndig (över 18 år), är signerad av testatorn (den vars person testamentet är) samt att två personer bevittnar signeringen. De som bevittnar signeringen får inte vara del av testamentet. 

Dock räcker det inte med det, utan testamentet behöver också följa ett visst formkrav för att vara giltigt. Den måste alltså följa en viss formulering, samt finns det mycket juridiska termer som är kopplade och ska användas i testamentet så att det upprättas på rätt sätt.  

Av den anledningen kan det bli väldigt svårt att skriva ett testamente på egen hand, om man inte är en person som är kunnig inom dessa ämnen. 

Formkrav för testamenten 

ärvdabalken kan man hitta formkraven för testamenten. Hit kan personer som bestämmer sig för att själva skriva sitt testamente vända sig till. Det som ingår är följande: 

  • Testamentet ska vara upprättat av en person som fyllt 18 år. Personer som fyllt 16 år är dock behöriga att testamentera bort inkomster som de själva arbetat ihop. 
  • Testamentet ska vara skriftligt. 
  • Testamentet ska skrivas under av testatorn (den juridiska termen för den person som testamentet avser). 
  • Testamentet ska bevittnas av två personer som ska vara på plats när testatorn undertecknar testamentet. Även vittnena ska skriva under testamentet. 

Hjälp vid upprättelse av ett testamente 

Eftersom det kan vara svårt för en person som inte är insatt att veta vad exakt som ska ingå i ett giltigt testamente och hur det ska formuleras vänder sig många till advokatbyråer. Där kan man få hjälp med upprättningen. 

Att ta juridisk hjälp är nog det klokaste valet för alla som känner minsta lilla osäkerhet med hur de ska skapa ett testamente. Tar du juridisk hjälp ser du till att det inte blir några missar i testamentet som gör det ogiltigt. Vill du ta hjälp av en advokat så ska du kontakta en familjejurist eller en advokatfirma som erbjuder tjänster inom familjejuridik. 

En gammal hand som skriver testamente.

5 saker att tänka på när man skapar ett testamente 

Det finns en del saker att tänka på när man upprättar ett testamente, som påverkar testamentets giltighet och hur testamentet upprättas. Här kommer 5 saker som vi tycker är extra viktiga att veta:

1. Inget testamente = du kan inte bestämma vem som får ärva efter dig 

Testamentet är det enda dokument som kan överskriva de bestämmelser som finns i lagen, i ärvdabalken. Om du inte har ett testamente kommer fördelningen av dina tillgångar att fördelas enligt bestämmelserna där.

2. Dina barn blir aldrig arvlösa 

Dina barn (eller barnbarn om barnet inte längre lever) har alltid rätt till att kräva ut sin laglott. Detta innebär att det är omöjligt att göra dina barn, barnbarn och så vidare – dina bröstarvingar – utan arv. Deras del av arvet är halva kvarlåtenskapen, det vill säga dina tillgångar som finns kvar vid din död.

3. Du kan alltid ändra ett testamente 

Ett testamente kan när som helst upphävas eller ändras. Vid ändringar är det dock viktigt att på nytt uppfylla ärvdabalkens formkrav. Ta hjälp av en jurist igen vid ändringar för att se till att alla ändringar görs på korrekt sätt. 

4. Testamentet måste godkännas för att gälla 

Ett testamente måste vinna laga kraft för att kunna användas. Detta betyder att det måste vara godkänt enligt lagens bestämmelser. Testamentets formulering måste överensstämma med ärvdabalkens krav och på ett sätt att det kan anses som godkänt.

5. Testamentet kan innehålla villkor 

Om ett testamente innehåller ett villkor om att den testamenterade egendomen ska vara ”enskild” innebär det att egendomen inte omfattas vid en bodelning om mottagaren skulle avlida, skilja sig eller separera.  

Kan vem som helst ingå i ett testamente? 

I stort sett kan man tilldela vem som helst delar av sina tillgångar i sitt testamente. Det kan exempelvis vara privatpersoner, företag eller organisationer. Det enda som kan “störa” detta är ens barn, även särkullsbarn (barn från tidigare relationer), barnbarn och så vidare att kunna använda sin rätt att få ta del av arvet. 

Det kan också vara värt att notera att om man bor som sambo och har barn tillsammans så är det i första hand sambons barn som får ta del av arvet. Det enda som själva sambon rent lagmässigt har rätt till är halva värdet av den eventuella bostaden ni köpt tillsammans. 

Vart kan man vända sig för att få hjälp med testamente? 

Man kan vända sig till alla advokatfirmor som erbjuder tjänster i familjejuridik, eller frilansade familjejurister för att få hjälp med att upprätta ett testamente. Advokater kan hjälpa dig genom hela processen och göra större delen av jobbet åt dig. Det enda du behöver tänka på är att förmedla din vilja tydligt. 

Däremot kan det vara väldigt dyrt att hyra advokater. Då finns det andra tjänster man kan använda sig av. Avtal24 är en internettjänst som hjälper dig med många juridiska frågor och hjälp med att skriva avtal. Att skapa testamente är en av deras tjänster. 

Med en sådan tjänst är du mer självständig än om du tar hjälp av en advokat, men du får ändå hjälp med allt det svåra kring att skriva avtal. Avtal24 fungerar som en digital Juristbyrå, där alla frågor hanteras av en jurist som jobbar för företaget.  

Med Avtal24s testamente hjälp behöver du endast fylla i ett formulär där du beskriver din situation och dina önskemål och så skriver dem testamentet åt dig – lagligt godkänt och allt! Du betalar sedan enkelt över nätet och får ditt avtal.  

En tjänst som denna kan vara ett mycket bra alternativ istället för en fysisk advokatbyrå. Kostnaderna är lägre, men du får ändå kontroll över dina dokument. 

Sammanfattning 

Testamente är ett viktigt dokument som du kan upprätta för att dela upp dina tillgångar när du dör. Testamentet är det enda dokumentet som kan överskrida bestämmelserna som finns i ärvdabalkens del av lagen. 

Ett testamente måste följa formen och regleringarna som finns i ärvdabalken. Annars är dokumentet inte giltigt som ett testamente och styrks inte av lagen. 

Kom ihåg att dina bröstarvingar – dina barn, barnbarn osv. – alltid kommer att ha rätt till en viss del av ditt arv. 

Ta hjälp av en jurist för att skriva ett testamente på rätt sätt, även när du gör ändringar. Ett bra alternativ är Avtal24 där du kan ta hjälp av jurister via nätet, till ett billigare pris. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.