Hur fungerar en skuldsanering?

Om du har skulder hos kronofogden som du inte kan betala tillbaka så kan du ansöka en skuldsanering. En skuldsanering innebär att du betalar av en del av dina skulder under några år, resten behöver du inte betala.

När du skickar in en ansökan till kronofogden prövar de den i två steg. Först fattar de ett preliminärt beslut utifrån om du uppfyller lagens krav för att få skuldsanering, beslutet är inte slutligt och kan ändras. Därefter fortsätter de med att sammanställa alla dina skulder samt kontakta de du är skyldig pengar. Efter detta fattas ett slutgiltigt beslut om du har rätt till skuldsanering eller inte.

Vad händer när du får en skuldsanering?

Om du får en skuldsanering följer du en betalningsplan på upp till fem år, under den tiden får du inte dra på dig nya skulder. Om du redan lever på den lägsta ekonomiska nivån, existensminimum, kan du få skuldsanering utan att behöva betala något på dina skulder. Får du skuldsanering som företagare måste du alltid betala något under din skuldsaneringsperiod.

När skuldsaneringen är över har du inte längre kvar några skulder. Efteråt känner många att en börda har släppt och att de fått kontroll över livet och ekonomin igen.

I november 2016 ändrades skuldsaneringslagen vilket gjorde det lättare att ansöka om skuldsanering. Kriterierna är fortfarande desamma men ansökningsförfarandet har förenklats. Lättnader för de som beviljas skuldsanering infördes även, såsom två betalfria månader per år under tiden man betalar av. Allt detta har bidragit till att ansökningar har ökat markant. 

Skuldsanering för företag

I den nya lagen från 2016 infördes även en annan form av skuldsanering, nämligen skuldsanering för företag. De två formerna fungerar i stora drag likadant men där finns några skillnader.

Du som är eller har varit involverad i en näringsverksamhet har möjlighet att få skuldsanering för företag, antingen om du själv driver eller har drivit en enskild näringsverksamhet, eller företräder en ekonomisk förening eller en juridisk person så som ett aktiebolag eller handelsbolag.

Utöver detta kan även närstående till företagaren till exempel make, maka, sambo, förälder och syskon, ansöka om skuldsanering för företag. 

Några exempel på villkor gällande skuldsanering för företag ser du nedan:

•    Om man är involverad i näringsverksamhet i dagsläget ska företaget gå bra och skulderna ska inte komma från den verksamheten.

•    Om man tidigare har varit involverad i näringsverksamhet ska 70 procent av dina personliga skulder ha kommit från den verksamheten.

•    Om du är närstående till någon som är eller har varit involverad i näringsverksamhet ska 70 procent av dina skulder komma från företagarens tidigare verksamhet.

•    Du är så pass skuldsatt att du inte på något sätt har möjlighet att betala av dina skulder under många år.

•    Skuldsaneringen ska vara rimlig i förhållande till dina personliga och ekonomiska förhållanden.

•    Näringsverksamheten ska bedrivas eller ha bedrivits på ett seriöst sätt.

•    Du får ej ha ett näringsförbud i dagsläget.

•    Du bör vara bosatt i Sverige. 

Hur ansöker man om skuldsanering?

Du ansöker om skuldsanering hos kronofogden, antingen via deras digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett. Kronofogden utreder om du uppfyller kraven och ger dig sedan ett preliminärt beslut. Du börjar betala redan när du får ditt preliminära beslut.

Fem till sex veckor efter ditt preliminära beslut får du ett förslag om skuldsanering från kronofogden samt förslag på borgenärer, vilket är dom som du är skyldig pengar. När borgenärerna har svarat på förslaget får du ett slutgiltigt beslut där det framgår exakt hur din skuldsanering ska ske, din så kallade betalningsplan. 

Hur fungerar själva skuldsaneringen? 

En skuldsanering innebär att du får en plan till att betala av delar av din skuld. Har du inte förmåga att betala slipper du helt betala din skuld. Man har skuldsanering i fem år och den del av skulden som finns kvar slipper du betala.

Vilka ansöker och vilka beviljas skuldsanering?

De som söker skuldsanering kan vara vanliga människor som har hamnat i en knivig situation ekonomisk. Detta kan ofta bero på till exempel skilsmässa, sjukdom, sjukskrivning eller att man förlorat jobbet, vilket leder till att man tappar kontrollen över ekonomin. 

I samband med att skuldsaneringsansökningarna har ökat markant har Kronofogden fått kritik för att det har blivit lättare att få skuldsanering. Och i vissa fall slippa betala helt trots att man slarvat med ekonomin och sina skulder. Kronofogden tillbakavisar kritiken och menar att det inte har blivit lättare, kraven är fortfarande desamma.

Vilka är kraven?

Kraven för skuldsanering är att man ska vara så pass skuldsatt att man inte kan betala av sina skulder inom en överskådlig tid, vilket avgörs genom att undersöka individens förmåga att öka sina inkomster samt minska sina utgifter. Detta prövas gentemot hur mycket skulder man har.

Man gör dessutom en rimlighetsbedömning och undersöker bland annat orsaken till skulderna, vilken typ de är av och vad individen har gjort för att försöka ta sig ur situationen.

Det är upp till handläggaren att bedöma om man enbart tittar på siffror eller bedömer varje individs unika förhållande. Kronofogden strävar efter att göra en så enhetlig bedömning som möjligt. De utgår alltid ifrån den personen som ansöker om skuldsanering, dess personliga- och ekonomiska förhållanden. Det görs en individuell bedömning utifrån var och en som ansöker och bedömningen påverkas inte heller av var i landet man bor.

Vem kan hamna i en skuldsanering?

Att man drar på sig skulder och blir föremål för skuldsanering brukar bero på att man hamnar i någon form av livskris. Antingen har man inte tillräckliga marginaler för att klara av en tuff ekonomisk förändring eller så ställer man inte om sin ekonomi i tid.

Av de som fått skuldsanering och klarat av den är det 10 till 15 procent som kommer tillbaka i kronofogdens register. Man kan få skuldsanering mer än en gång, vilket är en del av lagstiftningsförändringarna som kom till 2016. De som lånar ut pengar och ger krediter har ett stort ansvar att se till att låntagare har möjlighet att betala tillbaka enligt en rimlig kalkyl. Och att det så klart finns marginaler ifall låntagaren råkar ut för en livskris. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.