Hur fungerar en fond?

En korg av tillgångar som någon annan plockar ihop åt dig, vilken du sedan köper som ett helt paket? Låter bra inte sant? Det är ungefär vad du får när du investerar i en fond!

Med hur fungerar det egentligen?

Kort och enkelt

En fond är en samling av värdepapper, t.ex. aktier. Alla som investerar i fonden äger en andel i de värdepapper den innehåller. Fonden hanteras av en fondförvaltare som ser till att vikta pengarna dit efter bästa förmåga.

Att investera i fonder är perfekt för den passiva investeraren som vill ha mycket spridning bland sina innehav.

Varför investera i fonder?

Fonder är ett populärt sätt att få tillgång till olika marknader och ett brett utbud av olika slags tillgångar, branscher och regioner. Istället för att själv direktinvestera, överlåter du själva placerandet till professionella fondförvaltare som följer marknaden noga och använder sina kunskaper till att placera dina pengar åt dig.

Detta gör att fonder ofta är en mer passiv typ av investering som passar de som inte är lika insatta i aktiemarknaden bättre. Viktigt att komma ihåg är att när du sparar i en fond betalar du avgifter som bland annat täcker kostnaderna och den expertis som förvaltaren står för.

Brett sortiment

Det finns ett brett utbud av fonder som du kan välja bland. Det är upp till dig att välja om du vill spara i en fond som fokuserar på aktier, räntor eller en blandning av de två. Med fonder är enkelt att sprida sina risker och innehav eftersom att pengarna sprids ut över många värdepapper.

Snabblista på fördelar med en fond

  • Du får spridning i ditt sparande vilket kan minska risken.
  • Du kan placera på marknader som är svåra att få tillgång till för privata sparare.
  • Du behöver inte ägna så mycket tid åt dina placeringar utan får istället en professionell förvaltare som sköter det åt dig.

Skillnad på aktie och fond

Nedan är en kort video från Avanza som beskriver det kanonbra! 

Fonder är som en färdigplockad godispåse och aktier är när du går vid självplocket. En kort och enkelt beskrivning som dom flesta förstår.

Fonder kategoriseras efter en riskskala på 1 till 7, efter hur mycket fonden förväntas svänga. Det är så förvaltarna mäter risk. En fond med väldigt trygga tillgångar – en räntefond – hamnar längre ner på riskskalan då den inte förväntas svänga allt för mycket. En aktiefond hamnar ofta högre upp på riskskalan.

Med aktier så fungerar det inte riktigt på samma sätt eftersom du då investerar allt i ett och samma företag. Då brukar man snarare basera risk på hur etablerat företaget är, vilken bransch de tillhör i och andra faktorer som är svårare att se utan att ta en närmare titt. En stor skillnad blir då också att du själv måste bygga upp din uppfattning om t.ex. risk, eftersom ingen annan förvaltar pengarna åt dig.

Ska du investera i aktier eller fonder?

Kostnaderna att göra själva investeringen blir lägre om du väljer att spara direkt i aktier. Direktägandet innebär inga kostnader utöver courtaget. Det finns enormt mycket aktier att välja mellan och de rör sig ofta mer från dag till dag än vad en fond gör. Därför kan du om du är duktig få hög avkastning på kort sikt med aktier. Även på lång sikt kan du få en väldigt bra avkastning om du är en duktig investerare.

Glöm bara inte att de även kan svänga neråt snabbare med aktier.

Men det hänger på vilka beslut du fattar. Ett enskilt aktiesparande kräver även ett större engagemang av dig personligen. Det krävs tid och även en hel del kunskap. Väljer du istället fonder är det ett bekvämt sätt att låta någon annan sköta jobbet. Du låter professionella sköta ditt kapital.

Det vi skulle ge som råd är att du tänker på vilken risknivå du vill lägga dig på, samt hur mycket tid du vill lägga ner på att bli en duktig investerare.

Indexfonder

Det enklaste och mest lönsamma för de allra flesta på sikt är att investera i indexfonder.

Väldigt få av de som är aktiva investerare, även aktivt förvaltade fonder, slår passiva indexfonder i längden. Därför är det oftast smartast för standardinvesteraren att investera i en indexfond.

Sannolikheten att du får en bättre avkastning på sikt är helt enkelt större.

Kanon för småsparare

Fondsparandet är väldigt bra när det gäller att hantera små belopp och få en stor riskspridning.

Du kan utan problem spara en hundralapp i månaden i en fond och på så sätt få en mängd aktier med en bra riskspridning. Men med en hundralapp kan man knappast sprida sina risker på aktiemarknaden utan att få höga courtagekostnader.

Kostnaderna för att investera är viktiga oavsett om du väljer fonder eller aktier.

Sammanfattning

Att äga en fond innebär att du äger andelar i de värdepapper som är inkluderade i fonden. Säg att en fond som du köper in dig i innehåller aktier från tio olika bolag, då är du nu indirekt delägare i alla dessa tio företag.

I stort sett fungerar det så att alla som vill köpa en andel i en fond har tillåtelse att göra det. Till skillnad från aktier behöver det inte finnas en fysisk säljare som säljer så många andelar som du vill köpa. Istället köper du andelar av fondbolaget.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.