Hur fungerar en bodelning?

En bodelning är när två personer som har bott tillsammans som makar eller som sambor delar upp sina ägodelar när de separerar. Bodelning görs oftast vid skilsmässa, men händer också när den ena parten dör.  

Huvudtanken är att en bodelning sker, men måste inte ske, när ett äktenskap tar slut eller när ett samboförhållande tar slut. 

Hur går en bodelning till? 

Reglerna för bodelning är olika beroende på relationen, det vill säga om man har varit gifta eller varit sambor. Lagarna och reglerna regleras för bodelning för äktenskap i äktenskapsbalken, och för sambor i sambolagen.  

Dessa lagar reglerar på olika sätt vad som anses som gemensam egendom och enskild egendom, eftersom man i bodelning delar upp den gemensamma egendomen lika mellan de olika parterna.

1. Beslutet om bodelning fattas 

Bodelningen börjar med att de inblandade parterna bestämmer att de vill ha bodelning. Då är det först tänkt att man ska kunna göra den mellan sig, utan an involvera några andra partier. Om makarna eller samborna inte kan komma överens kan man ta hjälp av en bodelningsförrättare eller gå till tingsrätten. 

2. Bouppteckning görs 

De verkliga stegen till bodelning börjar. Bouppteckningen är det första som görs. Detta är en uppteckning av alla tillgångar och skulder. Detta utgår från det som fanns på dagen man ansökte om skilsmässa, dagen man separerade som sambor, dagen ena äktenskapspartnern dog eller dagen man ansökte om bodelning. 

3. Andelsberäkning 

Andelsberäkning är nästa steg. Detta är när man delar upp hur mycket varje partner ska få. Oftast är det hälften var, men vid kortare äktenskap kan det fördelas på andra sätt. För sambor delar man på egendom som var införskaffade för gemensamt bruk. I andelsberäkningen tar man hänsyn till eventuella skulder och delar på tillgångarna som finns kvar efter att skulderna är betalade.

 4. Fördelning 

I fördelningen delar man upp egendomen på ett sätt som motsvarar det man bestämde i andelsberäkningen. Här bestämmer man konkret vad som ska delas och hur det ska delas. Man kan alternativt låta en part behålla mer egendom än den andra, om denna part betalar mellanskillnaden till den andra.

5. Avtalet skrivs under 

Sist har vi avtalet. Bodelning ska ske skriftligt och skrivas under av varje partner. I detta avtal som man skriver, specificeras det hur bodelningen har gått till, dessutom färdigställer man detaljer. Detta dokument skrivs under av båda. 

Vad ska ingå i bouppteckningen? 

 • Makarnas eller sambornas separata tillgångar, inklusive enskild egendom 
 • Värde av dessa tillgångar 
 • Varje äktenskapspartners eller sambos skulder och dess koppling till egendomen 

Delas alla ägodelar upp i en skilsmässa? 

Äktenskapsbalken skiljer från sambolagen i det att äktenskapspartnerna har rätt till alla varandras tillgångar. Detta inkluderar sådant som införskaffades innan äktenskapet. Men ett undantag finns; om du har skrivit ett gåvobrev, testamente eller äktenskapsförord kan detta styra uppdelningen på ett annat sätt. 

Alla dessa tre dokument låter dig ge bort eller dela din egendom på det sätt som du vill. Observera dock att om du har barn, barnbarn eller barnbarnsbarn och så vidare så får dessa alltid kräva sin eller sina delar av ditt arv om du skriver testamente. 

Vad är ett äktenskapsförord? 

Ett äktenskapsförord är ett dokument som kan skrivas innan och under tiden man är gift.  

Äktenskapsförordet bestämmer vad som är enskild och vad som är gemensam egendom, och är alltså ett sätt för en äktenskapspartner att säga att de inte vill att allt ska vara gemensamt, vilket det annars är i ett äktenskap.  

Äktenskapsförord måste vara skriftliga och lämnas in för registrering hos Skatteverket.  

Det är oftast rekommenderat att skriva äktenskapsförord, för att vara på säkra sidan. I äktenskapsförordet kan man inkludera sådant som har personligt värde, inte bara pengar. 

Hur fungerar sambolagen? 

Sambolagen styr hur saker fördelas om man separerar som sambor. Lagen är dispositiv, vilket innebär att den ändras om något annat än det som är skrivet i lagen avtalas. Men har inget annat avtalats mellan parterna säger lagen att varje sambo har rätt till hälften av bostaden och bohaget (möbler) om dessa var köpta för gemensamt bruk.  

Om, däremot, samboförhållandet upplöses eftersom en sambo dör, så kan inte den andra parten få rätt till något arv. Detta skiljer sig från det som står i äktenskapsbalken för gifta par, där en maka eller make kan ärva sin partner. 

Hjälp! Jag vill göra bodelning, men jag vet inte var jag ska börja! 

Behåll lugnet – det behöver inte alls vara lika läskigt som du kanske tror. 

Det kan vara svårt att veta vad som ska ingå i den gemensamma egendomen om man varit sambo, eller om ens kläder ingår i giftorättsgodset om man varit gift. Och vad gör man om ens partner inte är villig att samarbeta? 

Lyckligtvis finns det gott om hjälp både online och offline. Som vi tidigare nämnde är det smart att gå till en bodelningsförrättare eller till tingsrätten om du och din partner inte kan komma överens. På så sätt får ni en mer formell process, där ni kan lita på att proffsen vet alla detaljer – ni kan fokusera på att komma överens om ett resultat. 

Onlineverktyg för bodelning 

Online finns det massa information att hitta om hela bodelningsprocessen. På domstolens hemsida kan ni söka på “Bodelning” och komma till en sida som förklarar vad bodelning är och dess alla processer.  

Går ni längre ner på sidan får ni också hjälp i varje steg av bodelningen. Till exempel börjar det med att ni blir frågade vare sig ni är överens eller inte, sedan får ni klicka er vidare till nästa steg.  

Förövrigt finns det mer information på sidan om vad ni ska tänka på som sambor, äktenskapspartners, kostnader för bodelning, samt om man kan överklaga bodelningen. 

Avtal24 – En digital justistbyrå 

En av våra favoritverktyg för allt som har med juridik och avtal att göra är Avtal24, som är en digital juristbyrå där man kan ta hjälp från jurister över nätet eller hjälpa sig själv genom hemsidans många tjänster.  

På Avtal24 kan du hitta mer information om vad som gäller för just sambobodelning och äktenskapsbodelning. Dessutom kan du få hjälp med att registrera bodelningen och bodelningsavtalet genom deras tjänst för bodelning.  

Denna tjänst är särskilt bra för de som vill försöka göra bodelningen själva, eftersom den guidar er genom varje steg, men låter er ansvara för era val själva.  

Tjänsten hjälper er med allt från att lista era tillgångar och skulder, gemensamma och separata tillgångar, till att färdigställa avtalet för er. Dessutom gör den alla beräkningar åt er, baserat på de val som ni har gjort om fördelningen. 

Detta är ett fantastiskt alternativ för de som känner att de många mallarna som finns tillgängliga på internet inte riktigt passar er situation och behov. 

Slutligen erbjuder Avtal24 också hjälp från en fysisk jurist, som ni kan anlita om ni inte vill använda er av e-tjänsten. 

Sammanfattning 

Bodelning ska inte behöva orsaka huvudvärkar, ångest och irritation. Vi hoppas att denna artikel har beskrivit bodelning och dess process på ett enkelt sätt, och på ett sätt som inte gör det till en skrämmande process. 

Så, vad ska man komma ihåg? 

 • Bodelning sker när ett äktenskap eller samboförhållande tar slut, men kan också ske under tiden av ett förhållande. 
   
 • Hur bodelningen går till skiljer sig från relation till relation, men äktenskapsbodelningar regleras av äktenskapsbalken, och sambobodelning av sambolagen. 
   
 • Efter att parterna har bestämt om bodelning ska fyra steg följas: bouppteckning, andelsberäkning, fördelning och avtal
   
 • Man kan göra bodelning på egen hand, eller genom att ta hjälp av tjänster som de på Avtal24, alternativt att ta hjälp av en jurist eller tingsrätten. 

Vi tror starkt på att det är möjligt att göra denna typ av processer enklare om man bara har tillräckligt med information. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.