Delad eller gemensam ekonomi – Vad är smartast?

Att diskutera ekonomi är vanligt i alla relationer. Kanske har ni samma syn – kanske har ni helt olika prioriteringar. Oavsett vilket, är det viktigt att sätta sig ner och prata igenom hur ni vill ha ekonomin i er relation.

Börja med en helhetsbild

Innan ni börjar fördela er ekonomi är det också viktigt att ni båda har samma bild av hur er ekonomi faktiskt ser ut. Vilka är era inkomster, vilka är era utgifter och hur vill ni att ert sparande ska se ut? Tänk på att räkna med allt ifrån huslån, försäkringar och bil men även mat och andra rörliga utgifter till hushållet. Glöm inte de personliga utgifter ni har såsom exempelvis gymkort, mobiltelefonabonnemang och tidningsprenumerationer.En spargris

Börja med skapa en hushållsbudget och hur olika förändringar kan påverka er ekonomi. En budget kommer hjälpa er att fatta bättre beslut kring er ekonomi. Ni kan även ta hjälp av konsumentverkets budgetkalkyl som ni hittar här!

När du och din sambo/make/maka har en gemensam bild över alla era inkomster och utgifter är nästa steg att fundera över hur ni ska fördela dem utifrån vad som är viktigt för just er.

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns tre olika modeller för fördelning av ekonomin:

1. Gemensam ekonomi

En gemensam ekonomi innebär att bådas inkomster läggs ihop och nyttjas gemensamt för både gemensamma utgifter, personliga utgifter och sparande. Den här modellen är vanligast hos par som levt tillsammans länge. En viktig grund för att den här modellen ska fungera är full insyn i varandras ekonomi och tillgång till varandras konton.

Plus: Båda parter har samma möjligheter och tillgångar.

Minus: Kan leda till konflikter om kommunikationen inte fungerar eller om ni har väldigt olika syn på hur de gemensamma pengarna ska användas samt vad de ska gå till.

Tips: Prata med varandra om prioriteringar och fördelning mellan personliga utgifter och sparande. Hur mycket får var och en av er använda utan att den andre får lägga sig i? Kan ni avsätta en summa var varje månad som den andre inte får lägga sig i hur det används?

2. Delad ekonomi

Delad ekonomi innebär att ni delar lika på de gemensamma utgifterna och därefter har var och en kvar det som blir över från den egna inkomsten. Den här modellen är vanligast i början av relationer och passar bäst om man tjänar ungefär lika mycket.

Plus: Var och en styr sin egen ekonomi och väljer personliga utgifter utan krav från den andre.

Minus: Om era inkomster skiljer sig mycket kan det innebära att en av er har väldigt mycket kvar att röra sig med och den andra väldigt lite.

Tips: Det kan vara bra att skapa gemensamt sparande för större utgifter och eventuella semesterresor.

3. Proportionerligt delad ekonomi

En proportionerligt delad ekonomi innebär att var och en betalar efter egen förmåga, det vill säga att den som tjänar mer betalar mer. Om du till exempel tjänar 65% av er sammanlagda inkomst innebär det att du ska stå för 65% av de sammanlagda utgifterna. Den här modellen passar bra för många och är vanligast bland unga och vuxna som flyttar ihop senare i livet.

Plus: Var och en bidrar efter sin egen förmåga och båda parterna har pengar kvar för personliga utgifter. En modell som ofta minskar konflikterna om ekonomi.

Minus: Den här modellen är mindre lämplig om någon av er arbetar deltid för att ta hand om barn. Det är i så fall viktigt att den part som arbetar mer kompenserar den andre för lönebortfall, sparande och pensionsavsättningar.

Tips: Även här kan det vara bra att skapa gemensamt sparande för större utgifter och eventuella semesterresor.

Sparande

Samma sak gäller för sparande som för fasta utgifter i resonemangen ovan. Ska ni göra det gemensamt eller var och en för sig? Kanske det smartaste är att göra både och?

En smart uppdelning kan vara att ha ett gemensamt sparande för exempelvis större utgifter och semestrar och att var och en har ett eget sparande, både långsiktigt och för egna prioriteringar.

Finns det skillnader om vi är gifta eller sambos?

I lagstiftningen står att gifta makar ska bidra till det underhåll som behövs efter egen förmåga, för att gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. Med det menas exempelvis utgifter för mat, bostad, kläder, nöjen och studier. Det betyder att man som gifta ska leva på ungefär samma ekonomiska standard oavsett om man har olika inkomst.

Om ni väljer att ha delad ekonomi och era inkomster skiljer sig mycket åt kan det därför bli problematiskt. Ni bör i så fall överväga en annan modell för er ekonomi.

Vad är smartast för oss?

Inget av alternativen är smartare än något annat så länge båda parter är nöjda med överenskommelsen. Det som fungerar i början av en relation är kanske inte det som passar bäst längre fram. Vad som är smartast för just er kan bara ni avgöra. Prata igenom hur era förutsättningar ser ut just nu och prova er fram. Utvärdera efter några månader och var inte rädda för att prova en ny modell. Kanske är delad ekonomi bra i inledningen av er relation och gemensam ekonomi bättre när ni har gift er, köpt hus tillsammans och/eller har fått barn.

Oavsett vilken modell ni väljer för att fördela er ekonomi bör båda parter ha en egen peng att röra sig med och själv kunna välja om det ska gå till saker, nöjen eller sparande för framtiden, för att undvika konflikter.

Försök också att inte ha synpunkter på hur din partner väljer att använda sina personliga pengar. Det är helt okej att ha olika prioriteringar även om man lever tillsammans.

Hur får vi det att funka över tid?

Det bästa svaret på den frågan är att ha en öppen och ärlig kommunikation. Det handlar om att vara helt ärliga mot varandra gällande hur stora era inkomster är och ungefär vad pengarna används till. Det är särskilt viktigt om ni väljer att ha en gemensam ekonomi.

En dålig kommunikation kan exempelvis leda till att ni båda spenderar mer än hälften av pengarna och på så sätt tillsammans gör av med för mycket. Eller att någon döljer inkomst och avsätter till eget sparande som den andre inte känner till.

Att båda parter har full insyn på både gemensamma och personliga konton kan underlätta i kommunikationen och minimera risken för missförstånd.

Varmt lycka till!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda detta formulär accepterar du att denna webbplats lagrar och bearbetar dina uppgifter.